Reglement 

De auto's moeten ten alle tijden aan het reglement van de asuz voldoen anders is deelname uitgesloten.